bat黃金回收_白銀回收_貴金屬回收價格_高價回收 首選炫麗 - Shiny黃金白銀回收

賣黃金高價|貴金屬回收價格|黃金回收|白銀回收|高價回收

 
炫麗珠寶
今日回收價格
黃金
(每台錢)
白銀
(每台錢)
-- 未 稅 --
[金塊]
國際條塊
4,330
[原料99]
49.40
[港條]
景福條塊
4,320
[原料999]
49.93
[飾金]
一般黃金
4,240
[原料9999]
50.20 
[23K金] 3638
[22K金] 3460
[18K金] 2756
[製品999]
50.73 
[14K金] 2048
[9K金] 1166
[製品9999]
51.00
鉑金
(每台錢)
鈀金
(每台錢)
[條塊] 2,920
[飾品] 2,900
[條塊]
3,630
GIA鑽石
[1克拉]
23.95萬
(F/VVS1)
[0.5克拉]
4.589萬
(F/VVS1)