bat黃金回收_白銀回收_貴金屬回收價格_高價回收 首選炫麗 - Shiny黃金白銀回收

賣黃金高價|貴金屬回收價格|黃金回收|白銀回收|高價回收

 
炫麗珠寶
今日回收價格
黃金
(每台錢)
白銀
(每台錢)
-- 未 稅 --
[金塊]
國際條塊
4,410
[原料99]
48.02
[港條]
景福條塊
4,400
[原料999]
48.54
[飾金]
一般黃金
4,320
[原料9999]
48.80 
[23K金] 3707
[22K金] 3525
[18K金] 2808
[製品999]
49.32 
[14K金] 2087
[9K金] 1188
[製品9999]
49.58
鉑金
(每台錢)
鈀金
(每台錢)
[條塊] 3,000
[飾品] 2,970
[條塊]
3,800
GIA鑽石
[1克拉]
24.13萬
(F/VVS1)
[0.5克拉]
4.628萬
(F/VVS1)