bat黃金回收、白銀回收,貴金屬收購,全台最划算 - Shiny黃金白銀回收

炫麗黃金白銀交易所|收購黃金|收購白銀|收購貴金屬|黃金回收|白銀回收|貴金屬回收|高價收購|高價回收

 
炫麗珠寶
今日回收價格
-- 未 稅 --
國際盤價
(美元/盎司)
炫麗黃金
(台幣/台錢)
炫麗K金
(台幣/台錢)
炫麗白銀
(台幣/台錢)
[黃金]
1,279
[大牛黃金]
4,720
[23K金]
3852
[小牛白銀]
55.13
[白銀]
15.23
[國際條塊]
4,580
[22K金]
3664
[原料99]
52.31
[鉑金]
795.0
[景福條塊]
4,570
[20K金]
3291
[原料999]
52.87
[鈀金]
1,337
[炫麗飾金]
4,490
[18K金]
2919
[原料9999]
53.15 
炫麗鉑金
(台幣/台錢)
炫麗鈀金
(台幣/台錢)
[14K金]
2169
[製品999]
53.72 
[鉑金條塊]
2,850
[鉑金飾品]
2,840
[鈀金條塊]
4,630
[9K金]
1235
[製品9999]
54.00
高價回收