bat黃金回收、白銀回收,貴金屬收購,全台最划算 - Shiny黃金白銀回收

炫麗黃金白銀交易所|收購黃金|收購白銀|收購貴金屬|黃金回收|白銀回收|貴金屬回收|高價收購|高價回收

 
炫麗珠寶
今日回收價格
-- 未 稅 --
國際盤價
(美元/盎司)
炫麗黃金
(台幣/台錢)
炫麗K金
(台幣/台錢)
炫麗白銀
(台幣/台錢)
[黃金]
1,318
[大牛黃金]
4,860
[23K金]
3964
[小牛白銀]
55.96
[白銀]
15.47
[國際條塊]
4,710
[22K金]
3770
[原料99]
53.09
[鉑金]
850.0
[景福條塊]
4,700
[20K金]
3386
[原料999]
53.67
[鈀金]
1,548
[炫麗飾金]
4,620
[18K金]
3003
[原料9999]
53.96 
炫麗鉑金
(台幣/台錢)
炫麗鈀金
(台幣/台錢)
[14K金]
2231
[製品999]
54.53 
[鉑金條塊]
3,040
[鉑金飾品]
3,020
[鈀金條塊]
5,430
[9K金]
1271
[製品9999]
54.82
高價回收