bat貴金屬回收價格 首選炫麗 - Shiny黃金白銀回收

賣黃金高價 貴金屬回收價格

 
炫麗珠寶
今日回收價格
黃金
(每台錢)
白銀
(每台錢)
-- 未 稅 --
[金塊]
國際條塊
4,550
[原料99]
54.91
[港條]
景福條塊
4,540
[原料999]
55.50
[飾金]
一般黃金
4,460
[原料9999]
55.80 
[22K金] 3546
[18K金] 2445
[製品999]
56.39 
[14K金] 1745
[9K金] 1255
[製品9999]
56.69
鉑金
(每台錢)
鈀金
(每台錢)
[條塊] 3,120
[飾品] 3,090
[條塊]
3,280
GIA鑽石
[1克拉]
23.39萬
(F/VVS1)
[0.5克拉]
4.485萬
(F/VVS1)
媒體報導、投資趨勢、白銀、白銀價格、銀飾、黃金、黃金價格、黃金回收、珠寶、鑽石、貴金屬回收